به سايت عشاق الحسين خوش آمديد

       آدرس هيئت دانی که چرا مهر جبين خاک حسين است؟   چون قبله دل پيکر صد چاک حسين استمداحي

                           دانی که چرا کعبه جان روي حسين است؟   چون عشق و صفا مست می جام حسين است 

عكس دانی که چرا مظهر دين ياد حسين است؟   اين گوشه ای از لطف خداداد حسين استسايتهاي مذهبي        

                                     دانی که چرا چوب شود قسمت آتش؟   بی حرمتيش بر لب و دندان حسين است                                 

السلام علي الحسين و علي علي بن الحسين و علي اولاد الحسين و علي اصحاب الحسين و علي عشاق الحسين       

نظرات و پيشنهادات خود را براي ما ارسال نماييد


download font

websighner:komeil baradaran

komeil22818@hotmail.com

www.komeil.8k.com

تعداد بازديد کنندگان

 

[Hit Counter]